Geen producten in je winkelmand.

0

Adaptief onderwijs

Om elk kind de kans de bieden de eigen talenten te herkennen en ontwikkelen, kiest onze school voor adaptief onderwijs.

Adaptief onderwijs gaat uit van drie basisbehoeften van kinderen:

  • Kinderen willen iemand zijn / iets kunnen / iets bijdragen (competent).
  • Kinderen willen goede relaties met de volwassenen en andere kinderen hebben (relatie).
  • Kinderen willen de vrijheid voelen om zelf dingen te mogen doen (initiatieven nemen en zelf keuzes maken) zonder voortdurende hulp of toestemming te hoeven vragen (autonomie).

Adaptief onderwijs houdt rekening met verschillen tussen kinderen. Degenen die meer uitdaging aan kunnen, krijgen deze ook aangeboden en als kinderen extra ondersteuning nodig hebben dan wordt hierop ingespeeld.

Van kinderen wordt binnen adaptief onderwijs ook een actieve rol verwacht.

De school creëert een uitdagende, vertrouwde en ondersteunende leeromgeving. De kinderen zijn zelf ook actief verantwoordelijk voor hun eigen leren. Zij worden deelgenoot gemaakt van hun leerproces.

De leerstof wordt per klas in drie niveau groepen aangeboden;

  • basisprogramma.
  • verdiepings- en verrijkingsstof voor kinderen die het basisprogramma snel doorlopen.

extra ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met het basisprogramma in de vorm van extra oefeningen en/of de mogelijkheid om op eigen niveau door te gaan.

Voor leerlingen waar de extra aandacht onvoldoende resultaten oplevert, kunnen wij een zorgteam inschakelen. Dit team bestaat uit externe deskundigen en deskundigen vanuit de school. Dit team kan adviezen geven voor eventueel nader onderzoek of specialistische zorg. De aanvraag wordt door de school en ouders ingediend.

Zie deze link naar coaches, specialisten en zorgplan.