Geen producten in je winkelmand.

0

Specialisme binnen het team

Interne contactpersonen

Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Madeleine Wolff en Katelijne Verweij. Beiden zijn wij werkzaam als leerkracht in groep 3. Naast dat wij met veel plezier voor de groep staan zijn wij interne contactpersonen.

Wanneer er iets is waar een kind, ouder of leerkracht niet met de eigen leerkracht en/of ouder over  kan praten,  bieden wij een luisterend oor.

Kinderen kunnen gebruik maken van de brievenbussen die op beide locaties hangen. Ouders mogen daar ook een brief in stoppen maar kunnen ons ook mailen op: icp@emmaschool.nl

Tijdens een gesprek, onder vier ogen, luisteren wij. Samen proberen we dan een oplossing te bedenken. Soms zullen we doorverwijzen naar externe instanties. Als het mogelijk is blijft dit gesprek vertrouwelijk maar soms moeten we, voor de veiligheid van betrokkenen, handelen en anderen op de hoogte stellen van het probleem. Dit doen we altijd in overleg.

Madeleine Wolff
Interne contactpersoon

Katelijne Verweij
Interne contactpersoon

Dyslexiecoach

Mijn naam is Petra Verheij en ik ben de dyslexiecoach van de Koningin Emma School. Het is mijn taak om de leerlingen met dyslexie te begeleiden en te ondersteunen bij het omgaan met het hebben van dyslexie. Ook bespreken we de aanpassingen waar deze kinderen gebruik van kunnen maken om het werken en leren op school voor deze kinderen makkelijker te maken.

Om voor een dyslexieverklaring in aanmerking te komen volgen we het dyslexieprotocol van de school. Ook hier ben ik betrokken bij de leerlingen die in het protocol zijn opgenomen.

Petra Verheij
Dyslexiecoach
petra.verheij@emmaschool.nl

Interne Begeleiders

Wij, Joke Otto en Trudi Coorengel, zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur van de Kon. Emmaschool zowel inhoudelijk als procedureel.

Het welbevinden van onze leerlingen is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Samen met ouders en keerkrachten proberen we zoveel mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoefte van ieder kind.

Als daarvoor externe hulp nodig is, zorgen wij ervoor dat dit georganiseerd wordt.

Onze specialismen zijn o.a.:

  • Klassenmanagement
  • Leer-en gedragsproblemen
  • Positive Behavior Support
  • Dyslexie
  • Jonge Kind

Daarnaast hebben we vele jaren ervaring als leerkracht in het regulier -en speciaal( basis)onderwijs.

Trudi Coorengel
Intern begeleider 6 t/m 8
IB@emmaschool.nl

Joke Otto
Intern begeleider 1 t/m 5
joke.otto@emmaschool.nl