Geen producten in je winkelmand.

0

Ouderhulp in de groep

Tijdens de informatie avond worden er in principe twee klassenhouders aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De invulling van het klassenouderschap kan, mede afhankelijk van de situatie, per groep verschillend zijn.

De klassenouder is geen ‘commissieonderdeel” van de OV. De klassenouders regelen, in samenspraak en samenwerking met de leerkracht, allerlei praktische zaken voor de groep. We denken hierbij aan bijzondere groepsactiviteiten zoals sportdagen, meegaan naar zwembad, meelopen naar gym, kluswerkzaamheden, schoonmaakmiddag/-avond, computers, documentatiecentrum, creativiteit, leesouders, verjaardagen van de leerkracht en feesten, enz., attentie verzorgen voor ernstig zieke ouder of leerling, spontaan hulp verlenen waar de leerkracht dat nodig heeft.

Met elke vorm van hulp en meedenken, zijn de leerkrachten erg blij. Sommige activiteiten kunnen niet zonder de steun en begeleiding van ouders. Bovendien is het een goede gelegenheid om uw kind in de schoolomgeving te zien functioneren. Aan het begin van het schooljaar krijgt u de mogelijkheid om u op te geven. De leerkrachten zien uit naar uw komst!

Naast hulp van ouders in de groep van hun kind wordt er ook hulp verleend door ouders bij groepsoverstijgende activiteiten. We denken bijvoorbeeld aan een schoolbreed project sport/schaaktoernooien en excursies.